ఇంకా చదవండి

Causes of asthma

Precautions and safety measures to take whilst travelling to ensure your asthma stays under control.Precautions and safety measures to take whilst travelling to ensure your asthma stays under control.

ఇంకా చదవండి
Causes of asthma

5 lifestyle changes that can help keep your asthma under control

ఇంకా చదవండి

మమ్మల్ని గుర్తించండి

Locate Us

ఒక అధ్యాపకుడిని కలవడానికి బ్రీత్‌ఫ్రీ క్లినిక్‌ను సందర్శించండి, మీ శ్వాస సమస్యలను పరిష్కరించడంలో మీకు సహాయపడతారు.

 

మమ్మల్ని ప్రేరేపించే వ్యక్తులు

Causes of asthma

Asthma is a chronic condition of the lungs which currently affects 3.5 crore individuals in India alone. The condition cannot be cured, but with the right medication, it can be easily managed. Asthma is a term that almost everyone is aware of, the nuances of the condition aren't common knowledge to the public. Several misconceptions related to asthma, ranging from what the individual can or cannot do when diagnosed, to whether or not the medication itself is safe to use, have cropped up due to social stigma.

ఇంకా చదవండి
Causes of asthma

It has been a year since then and my daughter has never been better. She plays with other children her age and rarely misses school. This would not be possible without her inhaler and her medication. We truly believe in the power of inhalers and would definitely recommend using it if you are someone who suffers from asthma.

ఇంకా చదవండి

మాతో కనెక్ట్ అవ్వండి

చొరవ

FB Live Interview with Dr. Jagdish Chinnappa, Dr. Raja Dhar, Priyadarshini Chatterjee and Hetal Kamdar

FB Live Interview with Dr. Jaideep Gogtay

ఇంకా చదవండి

#మీఊపిరితిత్తులుకాపాడుకోండిదిల్లీ

ఇంకా చదవండి

బ్రీత్ ఫ్రీ పండుగ

ఇంకా చదవండి

ప్రపంచ ఆస్తమా మాసం- మే 02, 2017

ఇంకా చదవండి